"Träning och rätt kost är nu ett behov och inte ett måste"

(This post follows in English.)

Namn: Lars Åman
Ålder: 55 år
Performer: Entreprenör
Mål: Att ändra livsstil
Upplägg: Lifecoach Program

Från farbror till man :-)

Från farbror till man :-)

Tommy har förändrat mitt liv! Jag har lätt tjänat minst ett decennium i styrka, vitalitet och lätthet.

När jag idag ser hur jämnåriga frossar och inte tar hand om sin hälsa blir jag provocerad. Kan jag, kan dom.
— Lars Åman

Utmaningen

Jag mötte Lars första gången på ett gym där han brukade träna. Han levde ett stressigt liv med intensiva arbetsdagar och ansvar för en familj med fyra mindre barn. 

Lars hade börjat träna sedan en tid tillbaka, men nådde inga större resultat. Mycket av orsaken låg i livsstilen, dvs det som hände utanför träningen. Förutom att han stressade mycket, unnade Lars sig allt som han tyckte om. Visserligen valde han alltid fina råvaror, men de spetsades gärna med vin och whiskey, söta desserter och smågodis. Efter vår första konsultation såg jag också att Lars hade en muskulär obalans som påverkade lederna, främst i underkroppen, samt en axelskada från tidigare träning.

 

Lösningen

För Lars var det viktigt att få in rutiner i vardagen, Lifecoach Program var helt rätt för honom. Vi tog små steg i taget, vilket är den överlägset bästa metoden för att åstadkomma långsiktiga förändringar. Vår mission var att göra träning och rätt kost till ett vardagligt behov och inte ett måste. Jag såg därför till att skapa variation i träningen för att den skulle kännas inspirerande och rolig. 

Med Lars blev det tydligt att man måste återhämta sig lika mycket som man tränar och att man bara kan träna så hårt som man är mottaglig för. Yttre faktorer kom att påverka och begränsa sätten vi kunde träna på. När den yttre stressen blev för stor, la jag istället mer fokus på att förmedla kunskap. Vi pratade om hur kroppen fungerar vid stress, om näringsupptag, om betydelsen av god sömn och vila, vad positiv energi kan göra för hälsan, och om metoder för att kunna lägga negativ påverkan åt sidan.

 

Lars resultat

Lars är en riktig krigare! Han har hittills förlorat mer än 20 kg kroppsvikt och har nått flera av sina fysiska mål, bl a att göra 10x3 pull-ups. Han kör fortsatt Lifecoach Program och siktar på nya mål. Lars har också gjort en helomvändning på sin syn på kost och goda drycker. Han går fortfarande gärna ut och äter, men väljer numer noggrant på menyn och beställer oftast vatten att dricka till.  


IN ENGLISH

"Exercise and healthy foods are now a need and not a must"

THE CHALLENGE

I first met Lars at a gym where he used to workout. He lead a stressful life, worked long hours and was responsible for a family with four minors.

Lars had been working out for a while but hadn't really reached any results, much due to his lifestyle. Besides being stressed out, Lars was a bon vivant, he enjoyed the good things in life, especially good food and drinks. He always chose best quality foods but added quite some glasses of wine and whiskey to that, along with sweet desserts and Swedish candy. After Lars’ first consultation with me, I could also see that Lars had a muscular imbalance that affected his limbs, mainly in the lower part of the body, and a shoulder injury from exercising.


Name: Lars Åman
Age: 55 years
Performer: Entrepreneur
Goal: To change into a healthy lifestyle
Program: Lifecoach Program


THE SOLUTION

It was important to establish daily routines for Lars, the Lifecoach Program was absolutely perfect for him. In the beginning we took baby steps, which is by far the best method for long-term change. Our mission was to make exercise and proper nutrition into a daily need and not a must. I made sure that the training sessions were varied and fun to keep him inspired.

With Lars it was obvious that you need to recover as hard as you train. External factors came to influence and limit the ways in which we could work out. When life became too stressful, I focused on increasing Lars’ knowledge about health. We talked about how the body reacts to stress, about nutritional intake, the importance of good sleep and rest, what positive energy can do for your health, and about methods he could use to lay aside (and not get all worked up) by negative influences.

 

LARS’ RESULTS

Lars is a true warrior! Up until now he has lost more than 20 kg, regained a body of a man (and not an uncle) and has reached several of his physical goals (for example to do 10x3 pull-ups). He continuously uses the Lifecoach Program to improve his health and is now aiming at new goals. Lars has also made a complete turn-around when it comes to nutrition. He still enjoys dining out but now chooses carefully from the menu and often order water to drink.