"Jag kör ingen metod, jag kör hälsa!" Minus 25kg på 6 månader

(This post follows in English)

Namn: Jimmy Borg
Ålder: 35
Performer: Företagare, pappa, fd roadracing-förare
Mål: Ändra livsstil, bli en pappa som orkar leka
Upplägg: Lifecoach Program


Det här var Jimmys midjemått för 6 månader sedan

Det här var Jimmys midjemått för 6 månader sedan

Förut provade jag olika tränare och dieter, men det gav mig bara kortsiktiga resultat. Jag föll alltid tillbaka i gamla vanor.

Nu orkar jag äntligen fokusera på allting runt om i livet, jag orkar leva.
— Jimmy Borg
Så jobbar en worldclass performer!

Så jobbar en worldclass performer!

Utmaningen

När jag träffade Jimmy första gången hade han bestämt sig. Han ville ta tag i sin osunda livsstil och övervikt, men visste inte hur han skulle göra för att nå långsiktiga resultat. Han hade tidigare provat olika tränare och dieter, men resultaten blev kortvariga. Varje gång föll han tillbaka i gamla vanor, trots att han är en driftig person som "inte snackar utan gör".

Jimmy ville hitta en väg tillbaka till sitt ursprungliga jag, personen som hade idrottat stora delar av sitt liv och tävlat i bland annat roadracing, motocross och ishockey. Han stod inte ut med sitt hälsotillstånd och den han tyckte att han hade blivit. Självförtroendet hade sjunkit rejält; på sommaren bar han stora kläder för att dölja sin kroppsform. 

Jimmy var trött på att känna sig energifattig, svag och nedstämd. Hans liv med ett framgångsrikt företag och två små barn att sköta om kräver ork och energi. Jimmys arbete är dessutom fysiskt ansträngnade och en normal arbetsdag varar ofta i fler än åtta timmar, ibland även nätter. Den stress som kroppen utsätts för dagligen i kombination med övervikten riskerade att leda till allvarliga framtida sjukdomar. 
 

Lösningen

Det var viktigt att få in tydliga rutiner som Jimmy skulle kunna hålla, och samtidigt få ut maximal effekt av varje träningspass. Han behövde lära sig att äta rätt för sin kropp och sitt dagliga behov, men också bestämma sig mentalt vilket mål han ville nå och vem han ville vara för sin familj. För Jimmy var det tydligt att Lifecoach Program var rätt lösning. Programmet har fasta träningstider varje vecka där jag anpassar träningen efter dagsformen. De regelbundna kontrollerna gör att slarv med kost och livsstil upptäcks i tid och kan korrigeras. 

Jimmy körde igång Lifecoach Program i januari 2017. Vi satte upp fasta rutiner för måltider dag för dag, och började träna tillsammans tre gånger per vecka. Extra kosttillskott såg till att förbättra näringsupptaget och sänka inflammationer i kroppen. 
 

Jimmys resultat

Jimmy är verkligen en vinnarskalle - en riktig worldclass performer! På 6 månader tappade han 25 kilo i kroppsvikt, samtidigt som kroppen har blivit mycket (!) starkare. Jimmy har fått en enorm energi och ett härligt självförtroende, och han känner sig allmänt gladare och piggare. Ett roligt träningsexempel som visar på hans framgångar i styrka är chin-ups, en övning som han aldrig hade lyckats genomföra tidigare i sitt liv. Nu gör Jimmy flera repetitioner med ett 10-kilos bälte runt midjan. Inte många som klarar det! 

Same shoes...

Same shoes...

...different body.

...different body.

Jag kör ingen metod, jag kör hälsa.
— Jimmy om Lifecoach Program

IN ENGLISH

How Jimmy lost 25 kgs in 6 months

The Challenge

When I first met Jimmy he had already made up his mind. He wanted to do something about his unhealthy lifestyle and overweight, but didn’t know how to accomplish that in a sustainable way. He had tried different personal trainers and diets before, but the results never lasted. Even though Jimmy is a real doer, he slipped back into old habits each time.

Jimmy wished to find his way back to his old self, the athlete who had been doing sports most of his life and competed in both roadracing, motocross and ice hockey. He simply couldn’t stand the person he had become. His self-esteem was low; in the summer he wore large clothes to hide his body shape.

Also, he was tired of lacking energy, feeling weak and moody. Running a successful company and caring for two small girls demanded both strength and energy. Jimmy’s daily work was physical and a normal day lasted more than eight hours, sometimes even several hours after dark. The stress that his body had to endure on a daily basis, in combination with his overweight, put him at risk of contracting serious diseases in the future.


Name: Jimmy Borg
Age: 35
Performer: Business entrepreneur, father, former roadracing competitor
Goal: Change lifestyle, become a dad with enough energy to play
Program: Lifecoach Program


The Solution

Jimmy needed clear routines that he could stick to every day, and training sessions that would give him maximal output each time. He needed to learn how to eat right for his body type and about his daily nutritional needs, but also decide upon his mental goal in life and who he wanted to be for his family. It was obvious that the Lifecoach Program was the best solution for him. This program has fixed training sessions every week, which I adapt after my clients' state and fitness for the day. The regular check-ups make it near impossible to be careless with one's nutrition and lifestyle and sidesteps can therefore be corrected in time.

Jimmy started the Lifecoach Program in January 2017. We agreed upon fixed routines for meals on a day-to-day basis and started exercising three times a week. Extra supplements improved his nutritional intake and lowered his body’s inflammations.

 

Jimmy’s Results

Jimmy is a true winner - a real world class performer! In six months he lost 25 kilos of body weight - and became much (!) stronger at the same time. Jimmy has regained energy and a great self-confidence. He feels happier and more energized.

Here’s an exercise example to highlight his success story: Before we started working together, Jimmy had never accomplished the chin-up exercise. Now he makes several repetitions with a 10-kilo belt around his waste. Not many guys that can do that, I assure you!