Tackbrev: ”Jag upptäckte min bästa version av mig”

Jag är så stolt över mina worldclass performers och de resultat som de uppnår. Här är ett underbart tackbrev från Sandra, cancerforskare och medical advisor på ett läkemedelsföretag.

 

”Tommy, du hjälpte mig att hitta den bästa versionen av mig. Och hon är här för att stanna!

Jag hade just fyllt 35 och tog stora kliv i en krävande karriär. Mina krav på mig själv hade aldrig varit så höga som nu och de sträckte sig över allt, från mina yrkesmässiga prestationer till min träning. Jag var överarbetad, övertränad och i stort behov av balans.

Efter bara några veckor under Tommys ledning förändrades dynamiken i min vardag, jag fick tillbaka min styrka och jag sov bättre. Efter några månader hade jag nått min bästa prestationsnivå inom träning någonsin och mådde fantastiskt både fysiskt och psykiskt.

Idag, efter två år med Tommys program, kan jag utan tvekan säga att mycket av mina personliga och professionella resultat beror på vår träning. Den anmärkningsvärda effekten av den personliga träningen, individualiserade kosten och det mentala fokus som Tommy ger har gjort att jag pushat gränser. Jag har upptäckt att det finns en glad, stark och balanserad kvinna i den här kroppen. Och dessutom har det varit så jäkla kul!! 

Tommy är kompetent, dedikerad och pedagogisk och levererar en nivå av engagemang och inspiration för varje kund som jag aldrig har träffat på tidigare. Han anpassar träningen efter individuella behov och ser till att man når långsiktiga resultat.

Du tränar inte mer, du tränar bättre! Och om du är en nybliven mamma som jag själv, är du glad över varje uns av energi du har byggt upp i reserv..

Tack så mycket!"

Dr Sandra T Asanin
Cancerforskare och Medical Advisor

 

In English:

Thank you-note: ”I discovered the best version of myself”

I am so proud of my worldclass performers and the results they achieve. Here is a lovely note I received from Sandra, cancer scientist and medical advisor at a major pharmaceutical company:

 

”Tommy, you made me find the best version of myself. And she’s here to stay!

I’d just turned 35 and was taking crucial steps in a highly demanding career. My standards were never higher and they spanned everything from my professional achievements to my physical performance. I was overworked, overtrained and I needed balance. 

After only few weeks under Tommy’s guidance my daily dynamics shifted, my strength resurfaced, and my sleep improved. Months into the coaching, I had reached the highest performance level in my training to date including the clear benefits in my overall health and wellbeing. 

Today, two years into Tommy’s program, I attribute much of my personal and professional drive to the outcomes of our training. The remarkable impact of the personalized exercise, individualized diet and mental focus Tommy brings has made me push and redefine my limits, revealing the happy, strong and balanced woman beneath. Also, it’s been so bloody fun!! 

As a highly competent, dedicated and pedagogic professional, Tommy delivers an unprecedented level of engagement and inspiration to each client and creates a training environment adapted to individual needs. The results are timely, compelling and long-lasting. 

You don’t train more, you train better! And if you are a new mom like myself, you are happy about every ounce of energy you’ve built.. 

Thank you!”

Dr Sandra T Asanin, PhD
Cancer Scientist and Medical Advisor in Big Pharma

You don’t train more, you train better!