”My knee prothesis and pacemaker wont stop me!” 64-year-old Suzanne joins Mountain Athletics to conquer Mont Blanc

Meet Suzanne. A true superwoman that I have had the privilege to coach since the summer of 2016. She just will not let anything stop her, not knee arthritis, nor a heart decease. 64-year-old Suzanne has dropped 13 kilos, and does dead lifts and back squats like never before. The goal is hiking on Europe’s highest mountain, Mont Blanc.

How come you have joined Mountain Athletics and the team at Never Stop Stockholm?
When you introduced me to Mountain Athletics, my first thought was "Is that really for me??" But it turned out that it is, for certain. The team that arrives to the North Face store at Kungsgatan in Stockholm every Wednesday evening are all warriors and it's great fun!! We encourage each other regardless of the condition we have neither weather nor wind can stop us. The majority of the team members are much younger than I am but that does not matter, I feel welcome and adjust to where I am. I even get trigged by watching them and move my tolerances forward. Never Stop is the very perfect way to go, feel the joy and truly companionship. No person is an island, on the contrary!

Suzanne in the background puffing during a pretty hard Mountain Athletic workout.  

Suzanne in the background puffing during a pretty hard Mountain Athletic workout.  

Who are you, Suzanne?
A woman at my very best age!! When I exercise, I am stubborn and resolute under the prerequisite that it gives me something substantial in return. Sometimes I get impatient to quickly as I want to see the result NOW! But today I have learned that if I take it slowly and stay on the right path with the correct tools in the proper environment it will show. And the most important of all, it MUST be fun!!

What is your relationship with phyiscal training? 
Earlier on in my life I have been running quite a lot, joined both Lidingöloppet and Midnattsloppet, but that was way ago in the 80’s. Apart for running I have also experienced swimming, boxercise, aerobics etc. But then it all failed due to my assignment as a Project Manager based allover Europe, which meant a lot of travelling and very long working hours.

I know that you have had challenges in your life that has affected your health. Tell me more!
I have had obstacles yes, which I no longer consider obstacles, instead I see them as triggers. During spring 2014 I got a pacemaker due to arrhythmia and it took a while to get used to the fact that I most likely have to accept the fact that it’s a lifelong process with medicine and regular check-ups. The year after I had a knee prosthesis in my left knee due to osteoarthritis. The rehab was extremely painful. I got the information that I will for example never be able to fully bend it again. But as of today it is very possible and works fine due to the exercises I do on a daily basis. With training and stubbornness everything is possible… well almost. I can even do some jogging today without any pain or so. HAPPINESS!!!

What made you start exercising again?
To limp around became strenuous, both physical and mentally. On top of that I gained weight. I said to myself: "No way I will stay in this condition and let it rule my life!!" So I decided to do something about it. I then met you as a Personal Trainer during summer 2016. That became my turning point. I really appreciate your professionalism, great knowledge, and your comprehensive view on health as not only being about training, but also about the right food and wellbeing. Then we laugh a lot during our sessions, and the result is far over what I expected. Since July 2016 up until now I have lost 13 kg and part of my bodyweight has turned into muscles. Apart for the training sessions I also take daily walks with my two dog brothers, which also give me a lot of pleasure.

Never Stop is the very perfect way to go, feel the joy and truly companionship. No person is an island, on the contrary!!
— Suzanne Friborg

What is your goal with Mountain Athletics?
My goal, amongst other things, is to be able to fulfill a trekking during a couple of days on Mont Blanc. My long-term goals are to stay healthy, get strong, be in control of my body and feel harmony in life. I have a grandchild who I wish to consort with for a long time. I dream of being able to run without any problems. Maybe a swimrun is on the list in near future? To continue my sessions with you, Tommy, goes on without saying as I wish to have long-term commitments.

What is health to you?
Health to me is exactly that, to be in harmony, feel pleased when I go to sleep and wake up. Being able to pat myself on the chin and say that I am OK, inside and out.

To be continued.. :-)

/Tommy


In Swedish/På svenska

Möt Suzanne. En sann superkvinna som jag har haft äran att coacha sedan sommaren 2016. Hon låter sig inte hindras i livet, varken av ett sönderslitet knä eller hjärtsjukdom. 64-åriga Suzanne har gått ner hela -13 kg, och gör både marklyft och knäböj som aldrig förr. Målet är vandring på Europas högsta berg, Mont Blanc.

Vem är du Suzanne? 
Jag är en kvinna i mina bästa 64 år! När det kommer till träning skulle jag beskriva mig själv som envis och viljestark - under förutsättning att det ger något konkret och positivt i retur. Ibland har jag för bråttom för att hinna se resultaten. Men jag har lärt mig att om jag bara stannar på rätt väg, med de rätta redskapen i rätt miljö, så visar resultaten sig. Fast sen måste det också vara roligt. Det är verkligen viktigt!

Vad är ditt förhållande till träning?
Tidigare i livet har jag sprungit en del, bl a Lidingöloppet och Midnattsloppet, fast det var under 80-talet. Jag har även simmat, styrketränat, tränat boxercise, aerobics, powerwalk m.m. Men allt det där föll i träda en dag, mycket pga mitt tidigare jobb som projektledare på Europa-nivå, vilket innebar mycket resande och långa arbetsdagar.

Jag vet att du har stött på hinder som har påverkat din hälsa. Berätta!
Hinder, jovisst, men idag ser jag dem inte längre som hinder utan som triggers! Jag fick en pacemaker inopererad 2014 p g a arytmi (rubbningar i hjärtrytmen). Det tog ett tag att vänja sig vid det faktum att det innebär en livslång process med mediciner, kontroller och så vidare. Dessutom, året därpå fick jag en knäprotes i mitt vänstra knä som var helt utslitet p g a artros. Rehabiliteringen var minst sagt tuff och smärtsam. Jag fick t ex höra att knäet inte skulle gå att böja fullt ut, vilket gjorde mig nedstämd. Men idag ser jag att det visst går (ja, i alla fall nästan)! Med träning och envishet går det. Jag kan faktiskt småjogga utan att knäet tar stryk. Det är LYCKA!

Vad fick dig att börja träna igen?
Att halta omkring var väldigt påfrestande, både psykiskt och fysiskt. Dessutom gick jag upp i vikt. Men jag sa till mig själv att ”No Way!” att jag skulle finna mig i det. Jag bestämde mig att göra något åt min hälsa. Det blev verkligen en vändpunkt för mig när vi fick kontakt under sommaren 2016 och du blev min coach, Tommy!

Vad tycker du är bra i vårt arbete tillsammans?
Du sitter på så mycket kunskap och jag gillar att du har en helhetssyn på hälsa. Det handlar inte bara handlar om träning utan även om kost och välbefinnande. Du peppar mig alltid att gå vidare. Och så skrattar vi ju en hel del, det är viktigt! Dessutom har jag fått in en bra rutin för vardagsmotion, som de dagliga 2-timmarspromenaderna med mina två hundbröder, vilket också tillför positiv energi. Sedan juli 2016 har jag gått ned -13kg och bytt ut en del av kroppsvikten mot muskler. 

Hur kommer det sig att du är med i Mountain Athletics och teamet på Never Stop Stockholm?
När du introducerade mig för Mountain Athletics, tänkte jag först ”Kan det verkligen vara nåt för mig?” Men det visade sig att det är det visst! Gänget som kommer till North Face-butiken varje onsdag kväll är krigare allihop och det är så himla kul. Vi peppar varandra oavsett vilken kondition vi har eller hur vädret än är. De flesta är väsentligt mycket yngre och kanske mer vältränade än jag, men det gör verkligen inget. Allt kan vara med i sin takt och blir triggad av gänget att flytta fram toleranserna. Never Stop Stockholm är ett utmärkt sätt att träna, känna glädje och gemenskap - oavsett ålder och kondition. För ensam är inte stark, tvärtom! 

Vad är ditt mål med Mountain Athletics? 
Mitt mål med Mountain Athletics är bland annat att kunna genomföra en flerdagars vandring kring Mont Blanc. Mina långsiktiga mål är att få hålla mig frisk, känna mig stark, ha kroppskontroll och få harmoni i livet. Jag har numer ett barnbarn som jag planerar att umgås med länge. Jag drömmer om att kunna springa/jogga, kanske ett swimrun skulle kunna stå på listan inom snar framtid?

Jag har också tänkt tanken att själv bli tränare för seniorer, varför inte.. Men att fortsätta träna med dig, Tommy, är självklart för mig! Jag vill ha långsiktig commitment.

Till sist, vad är hälsa för dig? 
Hälsa är att vara i harmoni, att känna mig nöjd när jag somnar och vaknar. Att kunna klappa mig själv på kinden och tycka att jag är bra, ända in!

To be continued.. :-)

/Tommy

Tommy LudvigssonComment